Minkälainen merkitys startupeilla on Suomen taloudelle?

Minkälainen merkitys startupeilla on Suomen taloudelle?

Startup-yrityksestä on olemassa monta eri määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan elinkaarensa alkuvaiheessa olevaa yritystä, jolle on tyypillistä kansainvälisyys ja innovatiivisuus sekä markkinoiden disruptoiminen usein uutta teknologiaa hyödyntämällä. Startupilla on mahdollisuus nopeaan kasvuun, jota varten se tarvitsee yleensä ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuoliset sijoittajat eivät tuo mukanaan pelkästään rahoitusta, vaan myös osaamista ja verkostoja, joita startupilla ei tavallisesti ole.

Startupin nopea kasvu perustuu tyypillisesti skaalautuvaan liiketoimintaan, jossa yritys kykenee kasvattamaan liiketoimintaansa ilman, että sen tarvitsee samassa suhteessa lisätä käyttämiensä resurssien, kuten työvoiman ja pääoman määrää. Nopean kasvun kääntöpuolena on korkea riskitaso, koska startup-yrityksellä ei useinkaan vielä ole myytävää tuotetta tai palvelua. Tyypillisiä esimerkkejä skaalautuvasta liiketoiminnasta edustavat teknologiayritykset, jotka tuottavat helposti ja edullisesti monistettavia SaaS-palveluita (Software as a Service). Tarkasteltaessa startupien kasvupotentiaalia, on kuitenkin hyvä muistaa, että harva startup saavuttaa yli maagisen miljardin euron markkina-arvon. Pääomasijoittajat ry arvioi, että Suomessa on tähän mennessä onnistettu kasvattamaan kymmenen yksisarvista eli yli miljardin euron arvoista yritystä, joista esimerkkinä mainittakoon Wolt, Aiven ja Oura.

ETLA:n tekemän raportin mukaan startupien vaikutus talouden tuottavuuteen on alkuvaiheessa negatiivinen ja niiden toiminta ei ole vielä jo markkinoilla toimivien yritysten tasolla. Pidemmällä, noin 5–15 vuoden aikavälillä, niiden kontribuutio talouteen kääntyy positiiviseksi ja työpaikkoja alkaa syntyä nuoriin kasvaviin yrityksiin.

Startupien määrä Suomessa ja Pohjois-Savossa

Suomen startup-yhteisön tilastot osoittavat, Suomessa on arviolta 4000 startupia ja ne työllistävät noin 29 000 henkilöä. Vuosittaiset sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin ovat olleet viimeisimmän yli kymmenen vuoden ajan vahvassa kasvussa. Vuonna 2010 sijoitusten yhteenlaskettu määrä oli 122 miljoonaa euroa kun taas vuonna 2022 sijoituksia startupeihin tehtiin jo 1,8 miljardilla eurolla (ks. kuvio 1). Merkittävin osuus tästä summasta tuli ulkomaisilta pääomasijoittajilta ja muilta sijoittajilta, kuten esimerkiksi toisilta yrityksiltä. (Suomen startup-yhteisö 2023.) Vuoden 2023 aikana startupien hankkiman rahoituksen määrä on kuitenkin pudonnut. Pääomasijoittajat ry:n tilastot osoittavat, että suomalaiset startupit ovat vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana keränneet sijoituksia yhteensä 549 miljoonalla eurolla.

Kuvio 1. Vuosittaiset sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin (Suomen startup-yhteisö 2023).

Pohjois-Savon alueella on merkittävä määrä startupeja, mutta tarkkaa yritysten määrää on haastava selvittää. Tietopalvelu Dealroomista löytyy tällä hetkellä 113 startupia, jotka sijoittuvat Pohjois-Savon alueelle. Suhteutettaessa Suomen startupien määrää kaikkien Suomessa ja Pohjois-Savossa toimivien yritysten määrään, voidaan arvioida alueen startupien lukumäärän olevan noin 110–150 kappaletta. Alueelta on viime vuosina tullut mielenkiintoisia yrityksiä, joista esimerkkinä mainittakoon vastikään 1,7 miljoonan euron rahoituksen saanut, syöpäkirurgian tuloksia ja kustannustehokkuutta parantava Marginum, Parkinsonin taudin liikeoireiden mittaamista ja analysointia tekevä Adamant Health, varausjärjestelmää kehittävä ohjelmistoyritys Orhi, vesien metallipitoisuuksien mittaamiseen tarkoitettua ratkaisua tarjoava ​​​​​​​3AWater sekä vihreää siirtymää vauhdittava ohjelmistoyritys Capalo AI, joka äskettäin toteutti onnistuneesti 500 000 euron rahoituskierroksen.

Startupit tarvitsevat rahoituksen lisäksi myös paljon muuta tukea, varsinkin nyt kun kehityksen tahti vain kiihtyy ja maailma muuttuu entistä nopeammin. Tule mukaan Hub Panostamolle rakentamaan paikallisten yritysten avointa yhteisöä ja osaamisverkostoa, kasvualustaa kehittymiseen ja tukikohtaa hyvinvointiin!

Yhteistyöterveisin,

Juhamatti Huusko
p. 050 5370 525
juhamatti.huusko@navigatio.fi

Kirjoittaja toimii yrittäjänä Navigatio Oy:ssä ja vuoden 2024 alusta alkaen Hub Panostamon hallituksessa. Navigatio Oy on vuonna 2018 perustettu asiantuntijayritys, jonka asiakkaina ovat yritykset ja julkiset toimijat kuten kaupungit, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Ydinosaamistamme on vankka liiketoiminnan tuntemus ja ymmärrys eri toimialoista. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa tuotteistaminen, myynnin kehittäminen, tutkimukset ja analyysit sekä rahoituksen suunnittelu.

Lisää luettavaa

Lue kaikki artikkelit

Kansainvälisen kasvun ABC-työpaja 3.9.2024 klo 9-11.30 Hub Panostamolla yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskus!

Kansainvälisen kasvun ABC-työpaja 3.9.2024 klo 9-11.30 Hub Panostamolla yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskus! - Työpaja on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka...

Minkälainen merkitys startupeilla on Suomen taloudelle?

Startup-yrityksestä on olemassa monta eri määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan elinkaarensa alkuvaiheessa olevaa yritystä, jolle on tyypillistä kansainvälisyys...

Kasvattamo, hautomo vai kiihdyttämö?

Erilaisista yritysten kasvuun ja kehittymiseen tähtäävistä ohjelmista käytettävät termit menevät usein puheessa ristiin ja sekaisin. Mekin kävimme kiperiä...

Joko olet valmis astumaan mukaan yhteisöömme?

Me olemme valmiit ottamaan uudet jäsenet avosylin vastaan. Tai jos mieluummin kaipaat omaa rauhaa, on sitäkin tarjolla. Tule mukaan meidän jengiin!