Katsaus hautomohankkeen tuloksiin

Katsaus hautomohankkeen tuloksiin

Hub Panostamolla toteutettiin 1.1.2021-30.6.2023 Pohjois-Savon liiton rahoittama Alueellisen hautomotoiminnan käynnistämis- ja toiminnan vakiinnuttamishanke. Projekti käynnistyi, kun Kuopion seudun startupit ja pk-yritykset kaipasivat innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden rinnalle yrittäjien vertaistukea ja yhteisöllisyyttä edistävää hautomotoimintaa. Vastaavia hautomoita oli pyöritetty muissa isoissa kaupungeissa menestyksekkäästi jo pidempään ja Kuopiossakin toimintaa oli ollut aiemmin. Tarve hautomolle oli tunnistettu ja hankkeen tavoitteena oli saada sellainen käyntiin ja sitä kautta edistää alueen startup-yritysten toiminnan edellytyksiä, alueen vetovoimaisuutta uusien osaajien ja yritysten näkökulmasta sekä lisätä yleistä tunnettavuutta Kuopion alueen osaamisesta.

Hankkeen keskiössä oli yrittäjien kohtaamisten mahdollistaminen ja tätä edistettiin muun muassa erilaisten tapahtumien kautta. Läpi hankkeen hubilla järjestetiin kaikille avoimia kahvitilaisuuksia, joissa oli lyhyen asiantuntijapuheenvuoron lisäksi aikaa tutustumiselle ja verkostoitumiselle. Asiapitoisten mentori-iltojen lisäksi yrittäjät ovat toivoneet kevyempiä tapahtumia ja tällaisia olivat yhteiset afterwork-tilaisuudet, vierailut, pikkujoulut jne. Lisäksi hankkeen aikana on järjestetty avoimia ovia, koulutuksia (mm. englannin kielikurssi) sekä erilaisia yhteistyötapahtumia oppilaitosten ja muiden yrityspalveluita tuottavien tahojen kanssa.

Hankkeen aikana keskeiselle paikalle Kuopion Savilahteen valmistuivat käytännölliset ja toimivat yhteisölliset toimitilat, jossa yritykset kohtaavat ja yhteistyötä syntyy. Myös toimitiloja käyttävä yhteisö on rakentunut tiiviiksi ollen kuitenkin aina avoin myös uusille tulijoille. 

Panostamon taustalla toimivalle Kuopion startupien tukiyhdistykselle oli tärkeää, että Panostamo sijoittuu osaksi yrityspalveluita tuottavaa ekosysteemiä tarjoten kuitenkin jotakin sellaista, mitä alueelta puuttuu. Kiitämmekin lämpimästi hyvästä yhteistyöstä ja sparrauksesta muun muassa seuraavia toimijoita: Business Center Pohjois-Savo, Kuopion alueen kauppakamari, Kuopion seudun uusyrityskeskus, Business Kuopio, KPY Novapolis, alueen oppilaitokset, Yrityskummit, Hallituspartnerit, Savon yrittäjät, Kuopion yrittäjät, Kuopion nuoret yrittäjät, alueen muut coworkit (mm. Kasarmi, Ofisio) sekä Kuopion Entrepreneur Society. Lisäksi asiantuntijoita lukuisista eri tahoista (mm. rahoituspalvelut) vieraili hautomon tapahtumissa esittelemässä toimintaansa ja tarjoamassa palveluitaan hautomon yrityksille. 

Nyt hankkeen lopussa voimme todeta tyytyväisinä, että alueella toimii aktiivinen yritysyhteisö, jossa saman katon alla päivittäin työskentely lisää yhteistyötä ja tukee yritysten kasvua. Hautomotoiminta on asettunut osaksi Kuopion ja Pohjois-Savon alueen ekosysteemiä mutta samaan aikaan on tunnistettu myös tarve tarjota hautomopalveluita laajemmin, pitkäkestoisemmin ja strukturoidummin. Yrityksiltä saadun palautteen mukaan lyhytkestoista mentorointia ja neuvontaa on alueella tarjolla hyvin. Siksi toimintaa on tulevaisuudessa järkevää kehittää siihen suuntaan, että hautomo tarjoaa yrityksen tarpeisiin räätälöityä pidempikestoista sparrausta, vertaistukea ja pysyvyyttä.

Uuden Panostamo-ohjelman pilotti on starttaamassa syksyllä 2023 – pysy kuulolla! Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme: www.hubpanostamo.fi/panostamo-ohjelma/ Hautomotoiminnan skaalausta rahoittaa Ely-keskus/EU:n sosiaalirahasto vuoden 2023 loppuun.

Lisää luettavaa

Lue kaikki artikkelit

Minkälainen merkitys startupeilla on Suomen taloudelle?

Startup-yrityksestä on olemassa monta eri määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan elinkaarensa alkuvaiheessa olevaa yritystä, jolle on tyypillistä kansainvälisyys...

Kasvattamo, hautomo vai kiihdyttämö?

Erilaisista yritysten kasvuun ja kehittymiseen tähtäävistä ohjelmista käytettävät termit menevät usein puheessa ristiin ja sekaisin. Mekin kävimme kiperiä...

Katsaus hautomohankkeen tuloksiin

Hub Panostamolla toteutettiin 1.1.2021-30.6.2023 Pohjois-Savon liiton rahoittama Alueellisen hautomotoiminnan käynnistämis- ja toiminnan vakiinnuttamishanke. Projekti käynnistyi, kun Kuopion seudun...

Joko olet valmis astumaan mukaan yhteisöömme?

Me olemme valmiit ottamaan uudet jäsenet avosylin vastaan. Tai jos mieluummin kaipaat omaa rauhaa, on sitäkin tarjolla. Tule mukaan meidän jengiin!